Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Centrum Usług Społecznych

Gmina Myślenice przystępuje do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym pt. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20.

Realizatorem projektu jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach.

Celem projektu jest powstanie jednostki organizacyjnej gminy - Centrum Usług Społecznych w skrócie CUS. Wybranym modelem powstania CUS jest przekształcenie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Termin realizacji projektu zaplanowano na lata 2020-2023.

Łączna wysokość pozyskanych środków wynosi 3 124 766,20 zł.

 


 

Artykuły

Informacja o wyborze kandydata na stanowisko pracy Specjalisty ds. administracji systemów informatycznych w obszarze pomocy społecznej i social media

6 maja 2021

Niniejszym informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko – Specjalisty ds. administracji systemów informatycznych w obszarze pomocy społecznej i social media został wybrany

 Pan Rafał Ralski.

Złożona oferta spełniała wszystkie oczekiwania stawiane na tym stanowisku.

 

 

                                                                                       Dyrektor   CUS w Myślenicach

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Małgorzata Aleksandrowicz

Czytaj więcej o: Informacja o wyborze kandydata na stanowisko pracy Specjalisty ds. administracji systemów informatycznych w obszarze pomocy społecznej i social media

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Myślenicach ogłasza nabór na stanowisko Zastępca Dyrektora I- Organizator Usług Społecznych

5 maja 2021

     I. Określa wymagania  dla kandydata  na w/w stanowisko:

 

   1. Wymagania niezbędne

 

  1. Wykształcenie wyższe magisterskie.
  2. Posiadanie 2- letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym w podmiotach wykonujących usługi z zakresu o którym mowa w art. 2 ust.1 ustawy o realizowaniu usług społecznych.
  3. Posiadanie obywatelstwa polskiego
  4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
  5. Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne popełnione przestępstwa skarbowe.
  6. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
  7. Znajomość przepisów konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku określone w ustawie z dnia 19 lipca 2019r. o realizowaniu usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych.
  8. Znajomość przepisów związanych z wykonywanymi zadaniami, zwłaszcza w zakresie: samorządu gminnego, pracowników samorządowych, prawa pracy, finansów publicznych, naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ochrony danych osobowych, ustawy o rachunkowości, kodeku postepowania administracyjnego i instrukcji kancelaryjnej.
Czytaj więcej o: Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Myślenicach ogłasza nabór na stanowisko Zastępca Dyrektora I- Organizator Usług Społecznych

KONKURS NA ZAPROJEKTOWANIE TRZECH STRON INTERNETOWYCH

30 kwietnia 2021

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach  zachęca do składania ofert na KONKURS NA ZAPROJEKTOWANIE TRZECH STRON INTERNETOWYCH DLA:   

1. Centrum Usług Społecznych (domena: cusmyslenice.pl),

2. Placówki Wsparcia Dziennego (domena: swietlicamyslenice.pl),

3. Dziennego Domu Senior Plus (domena: ddsplusmyslenice.pl)

Czytaj więcej o: KONKURS NA ZAPROJEKTOWANIE TRZECH STRON INTERNETOWYCH

Protokół z wyboru wykonawcy/dostawcy

27 kwietnia 2021

Przedmiot zamówienia„Cyklinowanie i lakierowanie podłóg w jednostce CUS – Rynek 27, 32-400 Myślenice”

Wybrano ofertę firmy F.H.U. Żądlak z uwagi na najniższą cenę.

 

 

Czytaj więcej o: Protokół z wyboru wykonawcy/dostawcy

Konsultacje społeczne

26 kwietnia 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. 2019r. poz. 1818) w związku z realizacją projektu Centrum Usług Społecznych  w Gminie Myślenice realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zaprasza mieszkańców do zgłaszania opinii, uwag i własnych propozycji do przygotowanego przez Centrum Usług Społecznych w Myślenicach projektu diagnozy potencjałów i potrzeb w zakresie usług społecznych na terenie gminy Myślenice.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od 26.04.2020 r. do 04.05.2021 r. do godziny 15:00.

Zasięg terytorialny konsultacji społecznych to teren Gminy Myślenice.
W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy Myślenice.

Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne